Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
GO/01 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki Karta usługi (plik DOC - 87 KB)
Wniosek (plik DOC - 43 KB)
Wypełnij on-line w eUrzędzie
GO/02 Umorzenie zaległości, odroczenie terminu zapłaty zaległości lub rozłożenie na raty zaległości - dotyczące zobowiązań podatkowych Karta usługi (plik DOC - 87 KB)
Oświadczenie (plik DOC - 79 KB)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracja (plik PDF - 1,5 MB)
Wypełnij on-line
Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line
Na górę