Harmonogram – REJON 15

Obejmuje następujące miejscowości: Kłudzienko, Żuków, Tłuste, Kłudno Nowe, Kłudno Stare, Adamów, Marynin.

MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Rodzaj odpadów Dzień miesiąca
ODPADY SEGREGOWANE ORAZ POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24
WIELKOGABARYTOWE
Adres posesji, która wystawi odpady wielkogabarytowe należy zgłosić najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym dniem wywozu do firmy Jarper Sp. z o.o., tel. 22 756-10-66, 22 756-16-66 lub e-mail:jarper@jarper.pl
- 23, 24 - - - - - - - 12, 13 - -
ELEKTROODPADY
Adres posesji, która wystawi zużyty sprzęt AGD i RTV należy zgłosić na 2 dni przed planowanym dniem wywozu do firmy TERRA RECYCLING Sp. z o.o. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, tel. 514-996-943 lub e-mail: m.kieraga@elemental.biz
- 10 - - 12 - - 4 - - 17 -

UWAGA! Odpady należy wystawiać przed posesję w dniu wywozu, do godziny 6 rano. Odbierane będą tylko odpady umieszczone w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz w odpowiednio oznakowanych workach przeznaczonych do segregacji odpadów. Worki na odpady segregowane mieszkaniec otrzymuje w systemie wymiany pusty za pełny (nie więcej niż pakiet startowy – 5 żółtych, 5 brązowych, 2 zielone, 2 niebieskie), w dniu odbioru odpadów.

Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych można zgłaszać bezpośrednio do firmy Jarper Sp. z o.o. tel. 22 756-10-66, 22 756-16-66, e-mail: jarper@jarper.pl lub do Wydziału Gospodarki Odpadami ul. Montwiłła 38 Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755-55-34 wew. 260-265, 22 120-29-03

Przypominamy, że w przypadku zmiany danych lub ilości osób, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Na górę